Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Huolehdi pellostasi : vinkkejä vuokranantajalle ja vuokralaiselle 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Vuokramaiden osuus Suomen viljelypinta-alasta on noin kolmannes. Lyhyet sopimukset vaikeuttavat tuotannon suunnittelua eivätkä kannusta vuokralaista panostamaan pellon kasvukuntoon, vaikka se olisi tärkeää sekä ympäristön ...
  • Kotopellolta Rantalohkolle -Tehoa maatalouden vesiensuojeluun : TEHO-hankkeen (2008 - 2011) loppuraportti 

   Lillunen, Anu; Härjämäki, Kimmo; Riiko, Kaisa; Yli-Renko, Maria; Kulmala, Airi; Koskinen, Joni; Lundström, Eriika; Kaasinen, Susanna
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 5/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
  • Kruusilan kosteikko : yhteistyön tulos 

   Kaasinen, Susanna
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2013)
   Kosteikkojen rakentaminen on yksi keino vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin ja lisätä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Varsinais-Suomessa, Salon Suomusjärvellä toteutettu Kruusilan kosteikkohanke ...
  • Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Luhtajoen, Lepsämänjoen ja Keravanjoen valuma-alueilla 

   Koppelmäki, Kari; Kaasinen, Susanna
   Raportteja : 78/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.02.2016)
   Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun tavoitteena on löytää ja kannustaa viljelijöitä kohdentamaan suojavyöhykkeitä vesiensuojelun kannalta kaikkein tarpeellisimpiin kohteisiin. Yleissuunnitelmassa on kartoitettu tarpeelliset ...
  • Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Andelen arrendejord av Finlands odlade areal är nästan en tredjedel. Korta avtal försvårar planeringen av produktionen och sporrar inte arrendatorn till att satsa på åkerns markkvalitet trots att det skulle vara viktigt ...
  • Yleissuunnittelu Uudellamaalla vuosina 1997 - 2015 : Suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon monimuotoisuus 

   Koppelmäki, Kari; Kaasinen, Susanna
   Raportteja : 79/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.02.2016)
   Yleissuunnittelun tavoitteena on ollut kohdentaa ympäristönsuojelutoimenpiteet tarkoituksenmukaisille alueille ja kannustaa viljelijöitä ympäristötekoihin. Alkuvuosina Uudellamaalla keskityttiin suojavyöhykkeisiin, mutta ...