Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma alkoi 21 järven perustilan selvityksellä vuonna 2008. Valintaperusteena oli vedenlaatutiedot, järven virkistyskäyttö sekä paikallisten asukkaiden aktiivisuus. Järvien tilan ...
  • Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2010 : 26/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma aloitettiin 21 järven perustilan selvityksellä vuonna 2008. Vuonna 2009 jatkettiin kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa arvioimalla samojen 21 järven kunnostustarvetta. Espoon ...
  • Inkoon Linkullasjönin hapetussuunnitelma : Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 12/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2011)
   Inkoon kunnassa sijaitsevassa Linkullasjönissä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehdyssä kunnostussuunnitelmassa suositeltiin tarkemman hapetussuunnitelman tekemistä. Inkoon kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, ...
  • Inkoon Linkullasjönin kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 01 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Inkoon kunnan yhteisprojektia jatkettiin tekemällä Inkoon Linkullasjönille kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
  • Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Inkoossa sijaitseva Linkullasjön on rehevä järvi, jonka ongelmia ovat umpeenkasvu ja särkikalavaltainen kalasto. Järvessä on ollut happikatoja ja leväkukintoja. Linkullasjönin perustilaa selvitettiin Uudenmaan ympäristökeskuksen ...
  • Inkoon Ålkilaträskin perustila vuonna 2011 : Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 19/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Inkoon kunnassa sijaitsevassa Ålkila träskissä esiintyy rehevöitymisen aiheuttamia haittoja. Vuonna 2011 jatkettiin Inkoon kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöprojektina järvien kuntakohtaista kunnostusohjelmaa. ...
  • Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : 7/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Uudenmaan ympäristökeskus teki yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatkettiin vuonna 2009 tekemällä kuormitusselvitys sekä siihen ja perustilan selvitykseen ...
  • Kalljärven perustilan selvitys vuonna 2007 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 10 / 2008)
   Kirkkonummella sijaitseva Kalljärvi on erittäin rehevä järvi, jonka veden laatu on luokiteltu huonoksi. Ongelmia aiheuttavat etenkin lähes jokakesäiset runsaat sinileväkukinnat. Kalljärven kalasto on myös edelleen ...
  • Karjaan Kaskimaan kunnostus- ja hapetussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Kaikilta Uudenmaan kunnilta kysyttiin halukkuutta osallistua kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan syksyllä 2006. Karjaan kaupunki oli ilmoitti kiinnostuksestaan ja neuvotteluiden tuloksena kohteiksi valittiin sekä ...
  • Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2008)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karjaan kaupungin yhteisprojektina selvitettiin Karjaan Kolijärven (Gålisjön) perustila ja kuormitus sekä laadittiin näiden pohjalta kunnostussuunnitelma. Työ oli osa uutta kuntakohtaista ...
  • Karkkilan Pyhäjärven hapetus-/ilmastussuunnitelma : Karkkilan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Karkkilan kaupungin taajamassa sijaitsevassa Pyhäjärvessä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehtiin vuonna 2009 kunnostussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karkkilan kaupungin yhteistyöprojektina. ...
  • Karkkilan Pyhäjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 09 / 2009)
   Karkkilan Pyhäjärvelle tehtiin osana suurempaa kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa yhteistyöprojektina Karkkilan kaupungin kanssa perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa ...
  • Kirkkonummen Syväjärven perustila : Kirkkonummen järvikohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie; Savola, Petri
   Raportteja : 122/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Kirkkonummen kunta on ollut mukana Uudenmaan ympäristökeskuksen aloittamassa kuntakohtaisessa järvikunnostusohjelmassa vuodesta 2006 asti, jolloin tehtiin Kalljärven perustilan selvitys. Tämän jälkeen Uudenmaan ELY-keskuksen ...
  • Lohjan Kirmusjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 27/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Sammatti yhdistyivät 1.1.2009 Lohjan kaupunkiin. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Lohjan kaupungin ja Kirmusjärven suojeluyhdistyksen yhteistyöprojektina ...
  • Lohjan Pikkujärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2010 : 19/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2011)
   Lohjan Pikkujärven tilaa on selvitetty vuonna 2008. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Kirkniemen kartanon yhteistyöprojektina sovittiin kunnostussuunnitelman ...
  • Loviisan Hopjärven perustila vuonna 2011 : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 14/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Kohteeksi valittiin Loviisan Valkon taajamassa sijaitseva Valkolampi. Järvi kärsii mataluudesta ...
  • Loviisan Särkjärven perustila : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Raportteja : 26/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Ohjelmassa on tehty Valkon taajamassa sijaitsevalle Valkolammelle perustilan selvitys vuonna 2007, ...
  • Loviisan Valkolammen kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 07 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöprojektina tehtiin Loviisan Valkolammelle perustilanselvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Työ on osa laajempaa kuntakohtaista järvien kunnostusohjelmaa. ...
  • Myrskylän Kirkkojärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2009)
   Uudenmaan ympäristökeskus aloitti kuntakohtaisen järvikunnostusohjelman vuonna 2001. Vuonna 2006 ohjelmaa jatkettiin uudelleen ja mukaan tuli useita kuntia. Myrskylän kunta tuli ohjelmaan mukaan vuonna 2007. Kohteeksi ...
  • Mäntsälän Hunttijärven hapetussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 11/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2011)
   Mäntsälän kunnassa sijaitsevassa Hunttijärvessä esiintyy pääosin kesäaikaisia happikatoja. Joskus myös talvella on ollut hapettomuutta. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma ja sen kuormitusta ja kalaston rakennetta on ...