Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Järviruo´on käyttö rehuna 

   Hagelberg, Eija; Vuoristo, Mimmi; Raimoranta, Emil (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 02 / 2008)
   Järviruokoa (Phragmites australis) on perinteisen maatalouden aikana kerätty tehokkaasti rannoilta karjan rehukäyttöön, ja soveltuvilla alueilla karja on laiduntanut ja pitänyt ruovikot kurissa. Maatalouden rakennemuutoksen ...
  • Käytännön kosteikkosuunnittelu 

   Hagelberg, Eija; Karhunen, Anni; Kulmala, Airi; Larsson, Roine; Lundström, Eriika
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 1/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouden vesiensuojelua edistetään monin tavoin. Ravinteita ja eroosioainesta sisältäviä valumavesiä pyritään puhdistamaan erilaisissa kosteikoissa. Tämä opas on kirjoitettu avuksi pienimuotoisten kosteikkojen perustamiseen. ...
  • Käytännön kosteikkosuunnittelu 

   Hagelberg, Eija; Karhunen, Anni; Kulmala, Airi; Larsson, Roine (TEHO-hanke, 05 / 2009)
   Maatalouden vesiensuojelua edistetään monin tavoin. Ravinteita ja eroosioainesta sisältäviä valumavesiä pyritään puhdistamaan erilaisissa kosteikoissa. Tämä opas on kirjoitettu avuksi pienimuotoisten kosteikkojen perustamiseen. ...
  • Laukanlahti Ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

   Härjämäki, Kimmo; Hagelberg, Eija (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2007)
   Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa - Interreg IIIA –hankkeen päätavoitteena on laatia strategia maiden ruovikkoalueiden hoidosta. Hankkeessa on selvitetty ruovikoiden käyttömahdollisuuksia energiakäyttöön ja ...
  • Tapilanlahti : Ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

   Härjämäki, Kimmo; Hagelberg, Eija (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2008)