Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Hanhijärven valuma-alueen vedenlaatu- ja kuormitusselvitys 

   Kotanen, Juho; Hirvonen, Jukka; Pulkkinen, Jani; Haapala, Antti
   Raportteja : 21/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2018)
   Tämä raportti pyrkii selventämään Mikkelin Hanhijärven ja sen valuma-alueen vesistöjen vedenlaatua ja kuormitusta vesienhoidon jatkotoimenpiteitä varten. Hanhijärven tila on heikentynyt ja tilassa ei pidemmällä aikavälillä ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 : Vesien tila hyväksi yhdessä 

   Ihaksi, Taina; Rautanen, Heidi; Niittyniemi, Visa; Korttinen, Minna; Kauppi, Marja; Törrönen, Jouni; Haapala, Antti
   Raportteja : 53/2022 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2022)
   Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen ja turvaaminen. Vesienhoito on osa koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on ...
  • Kosteikoiden ja laskeutusaltaiden vesiensuojelullisesta merkityksestä metsätalouskuormitteisilla alueilla 

   Hammar, Taina; Haapala, Antti; Eronen, Pekka; Hämäläinen, Jouko (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 09 / 2006)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia vähentää metsätalouden vesistökuormitusta rakentamalla kosteikoita, laskeutusaltaita tai näiden yhdistelmiä. Tutkimusalueita oli kolme: Kaikonpuro (kosteikon ja ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2016–2021 

   Kotanen, Juho; Manninen, Pertti; Huttunen, Mika; Petäjä-Ronkainen, Anne; Haapala, Antti; Sojakka, Pekka
   Raportteja : 4/2016 (Etelä-Savon ELY-keskus, 01 / 2016)
   Tähän Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan vuosiksi 2016–2021 on koottu tiedot vesien tilasta sekä tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Etelä-Savossa. Maakunnan luokitellusta ...