Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Petäjä-Ronkainen, Anne; Haajanen, Kirsi; Panula-Ontto-Suuronen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 3/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pohjavesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on esittää ne ...
  • Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Lindsberg, Elina; Haajanen, Kirsi
   Raportteja : 116/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Hirvensalmen Vilkonharjun pohjavesialueelle EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeessa. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 22.11.2010)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueille EAKRosarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kolman pohjavesialueella on käytössä Kalalammen vedenottamo. ...
  • Juvan Hatsolan ja Rapionkankaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi; Lindsberg, Elina
   Raportteja : 22/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Hatsolan ja Rapionkankaan pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeen yhteydessä. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ...
  • Mikkelin Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 08.02.2010)
   Pohjavesialueilla on ollut ja on edelleen runsaasti pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja. Suojelusuunnitelmat päivitetään nyt Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisen hankkeen ...
  • Pieksämäen Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 30.07.2010)
   Pohjavesialueilla on ollut ja on edelleen runsaasti pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja. Suojelusuunnitelmat päivitetään nyt Naarajärven pohjavesialueelle ja laaditaan Löytynlammen pohjavesialueelle EAKR-osarahoitteisen ...
  • Rantasalmen Kaukalovuoren pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 30.08.2011)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kaukalovuoren pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kaukalovuoren pohjavesialueella on käytössä vedenottamo. Vedenottamolle ...
  • Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys 

   Haajanen, Kirsi; Lindsberg, Elina
   Raportteja : 92/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 17.10.2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Rantasalmen Ruutanaharjun pohjavesialueelle EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeessa. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Savonlinnan Kaamanniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kaamanniemen pohjavesialueilla on käytössä vedenottamo. Pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan Lähteelän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.04.2011)
   Suojelusuunnitelma on päivitetty EAKR-osarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Lähteelän pohjavesialueella on käytössä vedenottamo. Lähteelän pohjavesialue ei ole luokiteltu ...
  • Savonlinnan Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Raportteja : 24/2013 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2013)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Savonlinnan Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeessa. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon ...