Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma : Hällämönharju ja Valkeiskangas 

   Nevalainen, Toni; Grönlund, Anne; Valtanen, Juha
   Raportteja : 30/2018 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2018)
   Hällämönharjun ja Valkeiskankaan harjualue kuuluu Natura 2000-verkostoon luontodirektiivin mukaisena SAC-alueena (Special areas of Conservation) eli erityisten suojelutoimien alueena. Natura-alue sijaitsee Pohjois-Savon ...
  • Pohjois-Savon perinnebiotooppien hoito-ohjelma 2007-2016 

   Hyttinen, Merja; Grönlund, Anne (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 12 / 2006)
   Perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa esitetään Pohjois-Savon perinnebiotooppien nykytila, hoidon tavoitteet ja järjestämismahdollisuudet sekä eri toimijatahojen vastuu hoidon edistämisessä. Kohteet on lisäksi asetettu ...
  • Suonenjoen Lintharjun Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Grönlund, Anne; Julkunen, Jari; Knuutinen, Jorma; Tossavainen, Ari
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 20/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 30.10.2012)
   Lintharju kuuluu Euroopan Unionin Natura 2000 – verkoston kohteeseen Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo. Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI-alue (yhteisön tärkeinä pitämät alueet) ja sen kokonaispinta-ala on 1035 ...