Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 

   Joensuu, Ilona; Mäntykoski, Antti; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Nylander, Esko; Eeva, Teräsvuori
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 1/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Vesienhoidon toimenpideohjelmalla pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pinta- ja pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelmassa on esitetty tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ...