Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Riista-aitaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen moottoriteille 

   Carlstedt, Maija; Oksman, Sonja; Tuominen, Rauno; Väre, Seija
   Raportteja : 13/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2018)
   Riista-aitaselvityksen tavoitteena on ollut selvittää edellytyksiä täydentää Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien moottoriteiden ja kaksiajorataisten maanteiden riista-aitoja. Tarkastelussa ovat olleet mukana ...
  • Valtatien 10 kehittäminen välillä Ypäjä–Hämeenlinna : Kehittämisselvitys 

   Ketola, Maiju; Carlstedt, Maija; Lindfors, Ossi; Räikkönen, Antti; Klinga, Taina; Kumpula, Tiina; Arponen, Juha; Gebru, Yamrot; Kaurala, Hanna; Huhtinen, Timo; Kallio, Esa; Parkkinen, Anni; Bigler, Paula; Jalaskoski, Sanna
   Raportteja : 36/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2021)
   Valtatie 10 on Turun ja Hämeenlinnan välillä valtakunnallinen tieyhteys, jolla on merkittävä rooli itä–länsi -suuntaisen liikenteen välittäjänä. Yhteysvälillä on myös kansainvälistä merkitystä, sillä se toimii yhteytenä ...
  • Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki – Häkämäki, Kouvola : Aluevaraussuunnitelma 

   Romppanen, Matti; Carlstedt, Maija; Klinga, Taina; Taipale, Tero; Leskinen, Teuvo; Koukkula, Minna; Kontkanen, Olli
   Raportteja : 27/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 08 / 2021)
   Valtatie 6 välillä Koskenkylä – Kajaani on Liikenne- ja viestintäministeriön maanteiden ja rautateiden pääväyliä ja niiden palvelutasoa koskevan asetuksen mukainen pääväylä (palvelutasoluokka I) ja kuuluu Euroopan laajuiseen ...