Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Lapin perinnemaisemat 

      Kalpio, Satu; Bergman, Tarja (Lapin ympäristökeskus, 04 / 1999)
      Muuttuvan maatalouskulttuurin myötä ovat perinteisten maankäyttötapojen muovaamat elinympäristöt kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet katoamassa Suomesta. Nämä biotoopit ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. ...