Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Väsentliga frågor och arbetsprogram för vattenvården i Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde 2028 – 2033 

   Ahokas, Tiina (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Vähä-Vahe, Annukka (red.)
   Raportteja : 75/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
   Målet för vattenvården är att med hjälp av ett omfattande samarbete bevara vattnens goda status samt förbättra vattnens status där den har kunnat försämras. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder. Under ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2022–2027 

   Ahokas, Tiina (red.); Nylander, Esko (red.); Olin, Sini (red.); Vähä-Vahe, Annukka (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Närhi, Mari-Anna (red.)
   Raportteja : 43/2022 (2022)
   Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland innehåller uppgifter om vattnens status samt om de åtgärder som krävs för att för-bättra och upprätthålla yt- och grundvattnens status under förvaltningsperioden 2022–2027. ...