Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Tienpidon vaikutuksen pohjavesiseuranta Pohjois- ja Etelä-Savon alueella 2011 

   Ahlroos, Mari; Arola, Teppo
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Tiehallinto on tarkkaillut Pohjois- ja Etelä-Savon alueella pohjaveden kloridipitoisuuksia 1990-luvulta. Pohjavesien kloridiseuranta on tärkeä osa alueiden ympäristön tilan seurantaa ja kloridiseurannan avulla havainnoidaan ...