Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

    • Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet Keski-Suomessa 

      Lammi, Antti; Leppänen, Matti; Aapala, Kaisu (Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri, 1992)
      Luonnontilaisten pienvesien - purojen, lampien ja lähteiden - katoaminen Suomen luonnosta on tapahtunut vähitellen. Vauhti on kuitenkin kiihtynyt viimeisten vuosikymmenien aikana ja pienvesiluonnon heikko tila onkin ollut ...