Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Loimaan Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma 

   Tolonen, Janne; Leka, Jarkko; Yli-Heikkilä, Katariina; Aaltonen, Jussi; Porkka, Jutta
   Raportteja : 51/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2020)
   Hanhijoki on pieni savimaiden halki kulkeva joki Varsinais-Suomessa. Sen valuma-alue on tyypillistä varsinaissuomalaista maatalousmaisemaa, sillä alueesta reilu kolmannes on peltoa. Valuma-alueen erityispiirteenä on vesistön ...
  • Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma : Paimion Vähäjoki 

   Lundström, Eriika; Pakkanen, Tuuli; Myllyoja, Ilkka; Aaltonen, Jussi (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 02 / 2008)
   Vähäjoki kuuluu Paimionjoen vesistöalueeseen, joka on sekä valuma-alueeltaan että virtaamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki. Paimionjoen merkitys Saaristomeren kuormittajana onkin merkittävä. Alueen maisemanpiirteitä ...