Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Ehdotus Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuoteen 2015 

   Rautio, Liisa Maria; Haldin, Lotta; Storberg, Karl-Erik; Aaltonen, Eeva-Kaarina; Nyman, Stefan; Ojaniemi, Yrjö (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 03 / 2009)
   Kyrönjoki on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta ja joelle on vuonna 2008 valmisteltu ehdotus vesienhoidon toimenpideohjelmaksi. Kyrönjoen alueella vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ovat hajakuormitus, ...
  • Kyrönjoen vesistöalueen alustava hoito-ohjelma 

   Rautio, Liisa Maria; Aaltonen, Eeva-Kaarina; Storberg, Karl-Erik (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 03 / 2006)
   Kyrönjoen alustava hoito-ohjelma sisältää kuvauksen joesta ja sen valuma-alueesta, pohjavesialueista, erilaisista suojelualueista sekä edustan merialueesta. Ohjelmaan sisältyy vesistöalueen alustava luokittelu, vesienhoidon ...