Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2010–2015 

   Vallinkoski, Veli-Matti; Miettinen, Tuulikki; Aalto, Jussi
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 1/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on pinta- ja pohjavesien saaminen vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet ovat yhteiset koko Euroopan unionin alueella ja niiden saavuttamiseksi on valmisteltu ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 

   Vallinkoski, Veli-Matti; Miettinen, Tuulikki; Aalto, Jussi
   Raportteja : 1/2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2016)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022 - 2027 

   Vallinkoski, Veli-Matti; Miettinen, Tuulikki; Aalto, Jussi
   Raportteja : 4/2022 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 16.02.2022)
   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) Euroopan yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ...