Selaus tekijän mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo ås vattendragsområde för år 2016-2021 

   Översvämningsgruppen för Lappo ås vattendragsområde; NTM-centralen i Södra Österbotten
   Raportteja : 117/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016)
   En plan för hantering av översvämningsriskerna i Lappo å för åren 2016-2021har utarbetats. I planen presenteras en preliminär bedömning av översvämningsriskerna, kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisk, ...