Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Inkoon Ålkilaträskin perustila vuonna 2011 : Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 19/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Inkoon kunnassa sijaitsevassa Ålkila träskissä esiintyy rehevöitymisen aiheuttamia haittoja. Vuonna 2011 jatkettiin Inkoon kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöprojektina järvien kuntakohtaista kunnostusohjelmaa. ...
  • Inter-programme Capacity and Comptence in ETC/Interreg 

   INTERACT
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2014)
   A Study on if and how working across programmes and funds is mastered and implemented by 2007-2013 and 2014-2020 ETC/Interreg programmes’ staff and if and how it is anchored in the programmes’ human resource management.
  • Inventering av kustnära småvatten : Handbok för inventerare 2014 

   Wistbacka, Ralf
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Denna handbok är avsedd som handledning vid fältinventering av kustnära småvatten dvs. flador, glon, kustnära sjöar, rännilar och bäckar. Gemensamt för dem är att deras uppkomst inleds med att landhöjning-en avsnör flador ...
  • Isojoen-Teuvanjoen vesistöalueiden vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 

   Haldin, Lotta (toim.); Teppo, Anssi; Raitalampi, Erika
   Raportteja : 54/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Istuta taimen kotijokeen : kalakantojen ja kalastajien hyödyksi 

   Hyytinen, Lasse
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2014)
   Uhanalaisten järvitaimenten mätiä on istutettu Etelä-Savon virtavesiin. Tavoitteena on palauttaa ja vahvistaa hävinneitä ja heikentyneitä luonnonvaraisia taimenkantoja Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueille. Työ on tehty ...
  • Isännättömät pilaantuneet maa-alueet Suomessa 

   Rautio, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 4/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2011)
   Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaaja ja toissijaisesti yleensä kiinteistön haltija. Nämä eivät kuitenkaan aina pysty vastaamaan kustannuksista. Isännättömäksi pilaantuneeksi maa-alueeksi ...
  • Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Herranen, Anne; Kinnunen, Teemu
   Raportteja : 81/2017 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2017)
   Itä-Lapin seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Hankkeessa on ollut mukana edustaja kustakin organisaatiosta sekä Liikenneturvasta. Suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ...
  • Itä-Puulan - Korpijärven osakaskunta 

   Hentinen, Teemu; Rajala, Joonas
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tiedotevihkosessa kerrotaan Itä-Puulan – Korpijärven osakaskunnan kalastuksen järjestämisen tavoitteista, kalastuksesta ja siihen tarvittavista kalastusluvista. Julkaisu on valmistunut EU-rahoitteisessa Kestävän kalastuksen ...
  • Itä-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 välikertomus 

   Astikainen, Tuija; Hilpinen, Merja; Huotari, Anne; Kaipiainen, Juha; Lappeteläinen, Raisa; Marttila, Sari; Mustonen, Verna; Ollila, Timo; Pirskanen, Pia; Raassina, Sirpa; Roivanen, Jussi; Sillanpää, Pekka; Sokka, Irja; Tuomela, Tuija; Tuomisto, Santtu
   Raportteja : 76/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Raportti on välikatsaus Itä-Suomen ESR-toimintaan ohjelmakaudella 2007–2013 ja se on kirjoitettu alueella rahoitusta välittävien tahojen, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen, yhteistyönä. Suomessa ESR-toimintaa ohjaava ...
  • Itä-Suomen kuljetuskohdeselvitys : Rautatiekuormausalueiden, vesitieterminaalien, jätekeskusten, kaivosten ja energialaitosten tieyhteydet 

   Mäkelä, Olli
   Raportteja : 25/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Selvityksessä on käyty läpi Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen rautatieasemat ja kuormausalueet, satamat, lastauslaiturit ja uiton pudotuspaikat, jätehuollon osalta jätekeskusten sijainti, jätehuoltoyritykset ...
  • Itä-Suomen kutsujoukkoliikennepalvelut : Palveluiden nykytila, palvelutasoanalyysit ja kehittämisehdotukset 

   Rintamäki, Jaakko; Tikkanen, Marko
   Raportteja : 37/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 04 / 2013)
   Itä-Suomen kutsujoukkoliikennepalvelut –projekti on jatkoa aktiiviselle joustavien joukkoliikennepalvelujen kehittämistyölle Itä-Suomessa. 2000-luvulla useimmissa Itä-Suomen kunnissa tutuksi ovat tulleet erilaiset ...
  • Itä-Suomen liikennestrategia 2010-luvulle 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2012-2014 


   Raportteja : 71/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä ohjaa Ely-keskuksen johtama poikkihallinnollinen Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä, jossa on edustajat keskeisistä liikenneturvallisuustyötä tekevistä tahoista. Liikenneturvallisuu ...
  • Itä-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien 2014-2020 väliarviointi 

   Kuhmonen, Tuomas; Kuhmonen, Irene; Kytölä, Liisa
   Raportteja : 66/2018 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2018)
   Itä-Suomen kolmen maakunnan eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maaseutusuunnitelmien 2014-2020 väliarviointi koskee vuosina 2015-2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varoista myönnettyjä hanke-, ...
  • Itä-Suomen solmupysäkit : Joukkoliikenteen pysäkkisolmut Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa 

   Sito-Kuopio Oy
   Raportteja : 56/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2013)
   Joukkoliikenteen toimivuuden ja palvelutason kannalta hyvällä pysäkki-infrastruktuurilla on merkittävä vaikutus. Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella on noin 12 000 linja-autopysäkkiä, yli 30 rautatieseisaketta ja neljä ...
  • Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 

   Pirhonen, Taina
   Näkymiä (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2012)
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastotoimen valtion aluehallinnon laajennetulla toimialueella. Tähän julkaisuun on koottu tietoja Etelä-Savon, ...
  • Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 

   Rusi, Pirkko; Pirhonen, Taina
   Näkymiä (Pohjois-Savon ELY-keskus, 06 / 2013)
   Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2012.
  • Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Setälä, Niko; Lapp, Tuomo; Leskinen, Teuvo
   Julkaisut 2010-2011 : 23/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Weiste, Henriika; Hyvönen, Anna-Sofia; Mantila, Atte; Seila, Mikko
   Raportteja : 90/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 09.11.2016)
   Itä-Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella ...
  • Itäisen Suomenlahden kuha – tutkimustuloksia vuosilta 1999–2005 

   Vanninen, Vesa (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 11 / 2006)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin merkintä-takaisinpyynti -menetelmän avulla kuhaistutusten tuloksellisuutta itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi tutkittiin mm. kuhapopulaation rakennetta ja kuhan kasvunopeutta. Vuosina ...