Viitteet 1951-1970 / 1996

  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2017 : Hämeen ELY-keskuksen toimialue 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 3/2017 (Hämeen ELY-keskus, 01 / 2017)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2017. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2018 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 20/2018 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2018)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2018. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2019 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 2/2019 (Hämeen ELY-keskus, 01 / 2019)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2019. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa : Ympäristönkunnostushanke 2010-2014 

   Kaipainen, Harri; Jantunen, Hanna; Korhonen, Marko
   Raportteja : 82/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 09 / 2014)
   Julkaisussa esitellään ESR-hanketta sekä sen avulla toteutettuja ympäristön kunnostustöitä Etelä-Savossa. Tätä hanketta johti Etelä-Savon ELY-keskus vuosina 2010–2014. Hankkeen yhteistyökumppanina oli tiehallinto Pohjois-Savon ...
  • Ympäristötyöt työllistäjänä : Pohjois-Savon YTY 2004 -projektin raportti vuodelta 2007 

   Karinen, Pirjo (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 02 / 2008)
   Pohjois-Savon YTY 2004 on Euroopan sosaalirahaston (ESR) osittain rahoittama projekti, jossa koulutetaan ja työllistetään ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömiä ympäristön kunnostustöihin, edistetään työnhakijoiden työllistymistä, ...
  • Ympäristövaikutusten arvioinnin laatu Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma hankkeissa Pohjois-Savossa 

   Tiihonen, Mirja; Tuhkalainen, Jaana (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 01 / 2006)
  • Yritteliäs Lappi : Tarinoita lappilaisesta yrittäjyydestä 


   Elinvoimaa alueelle : 1/2015 (Lapin ELY-keskus, 18.02.2015)
  • Yrittäjyyttä Euroopan sosiaalirahaston tuella : Yrittäjyyskasvatushankkeet Kaakkois-Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2012 

   Karhatsu, Eija; Räihä, Teemu
   Raportteja : 61/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Tämä julkaisu on yhteenveto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (sekä niiden edeltäjäorganisaatioiden lääninhallituksen ja TE-keskuksen) vuosina 2007–2012 (tilanne 23.2.2012). rahoittamista Euroopan ...
  • Yrittäjä, näin palkkaat nuoren 

   Hirvenlahti, Aira
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 04 / 2013)
   Esitteessä aktivoidaan yrityksiä palkkaamaan nuoria töihin: Esitellään erilaisia työllistämiskeinoja: rekrytointisivustot, koulutukset, oppisopimukset, palkkatuen hyödyntäminen ja osallistuminen Nuori duuniin! –kampanjaan.
  • Yrityksen kehittämisavustus 

   Nyyssönen, Esko; Liimatta, Seppo; Saarinen, Vesa; Rautio, Jarkko
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2012)
  • Yritys myyntikuntoon 


   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 2014)
   Tähän oppaaseen on koottu omistajanvaihdosta harkitsevien yrittäjien tyypillisimmät kysymykset heidän ryhtyessään suunnittelemaan yrityksensä omistajanvaihdosta. Nämä yleisimmin kysytyt kysymykset sekä niihin yleisesti ...
  • Yritysharavan hankeraportti : Tarina siitä, kun viranomainen kuuli kaikkia Suomen toimivia yrityksiä 

   Jääskeläinen, Rauno; Laaksonen, Suvi
   Elinvoimaa alueelle : 3/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
   Yritysharavointi - mitä se on? Yritysharavoinnista puhuttaessa siihen yhdistetään useimmiten seuraavia käsitteitä: ennakointi, yritystutkimus, tilastot, proaktiivisuus, tietokanta, yrityskysely, yritysten haastattelut, ...
  • Yritysharavan tulokset : Valtakunnallisen KOTTI-hankkeen tulosyhteenveto 20.3.2009-31.12.2011 

   Jääskeläinen, Rauno; Laaksonen, Suvi
   Elinvoimaa alueelle : 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2012)
   Yritysharavointi - mitä se on? Yritysharavoinnista puhuttaessa siihen yhdistetään useimmiten seuraavia käsitteitä: ennakointi, yritystutkimus, tilastot, proaktiivisuus, tietokanta, yrityskysely, yritysten haastattelut, ...
  • Yritysten ympäristöneuvonta 

   Ringvall, Tarinka; Matilainen, Anne
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2012)
  • Yritystoiminnan tuki maaseuturahastosta 

   Kaihola, Outi; Kotro, Jukka; Siikavirta, Kaija
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2012)
  • Yritystoiminnan tuki maaseuturahastosta 

   Kaihola, Outi; Kotro, Jukka; Siikavirta, Kaija
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2011)
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2009 

   Lithovius, Sirpa
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 1/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Työministeriön, ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2010 

   Keskinarkaus, Matti
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2011 (Lapin ELY-keskus, 10 / 2011)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Lapissa ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2011 

   Keskinarkaus, Matti
   Raportteja : 41/2012 (2012)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Lapissa ...