Viitteet 1439-1458 / 1996

  • Syvänteiden pohjaeläimet järvien ekologisen tilan luokittelussa 

   Tolonen, Kimmo T.; Hämäläinen, Heikki; Vuoristo, Heidi (Pohjois-Savon ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 08 / 2005)
  • Sähköinen rannikkosaate 2017 

   Rannikon kalatalouspalvelut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2014)
  • Säpilänniemen oikaisu-uoma : Suunnitelma oikaisu-uoman toteutuksesta Kokemäellä 

   Koskinen, Mirja
   Näkymiä (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
  • Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä : seurannan tulokset vuosina 1999–2009 

   Immonen, Susanna (toim.); Aroviita, Jukka; Heikinheimo, Elina; Hellsten, Seppo; Kuoppala, Minna; Marttunen, Mika; Nurmi, Teemu; Riihimäki, Juha; Savolainen, Marja; Sutela, Tapio; Vehanen, Teppo; Visuri, Mika
   Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 : 2/2011 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2011)
   Ympäristöviranomaiset ja Oulujoen vesistön alueella toimivat voimayhtiöt tekivät vuosina 1989–1992 monitieteisen selvityksen vesistöjen säännöstelyn kehittämiseksi. Kehittämisen tavoitteina oli ottaa virkistyskäytön tarpeet ...
  • Säännöstelyn vaikutus Kallaveden ja Unnukan rantavyöhykkeeseen ja elinympäristöihin : Kallavesi-Unnukan säännöstelyn kehittämisselvitys 

   Hellsten, Seppo; Partanen, Sari; Visuri, Mika; Riihimäki, Juha; Björnström, Taina; Keto, Antton (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 06 / 2002)
  • Söderfjärdenin maisemanhoitosuunnitelma 

   Molaner, Lise-Lotte; Järvinen, Carina (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 01 / 2008)
   Vuonna 2002 aloitettiin selvitys mahdollisuuksista perustaa Söderfjärdenille luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue, ja tämä maisemanhoitosuunnitelma on laadittu mahdollista luonnonsuojelulain mukaista maisema-aluehakemusta ...
  • Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Andelen arrendejord av Finlands odlade areal är nästan en tredjedel. Korta avtal försvårar planeringen av produktionen och sporrar inte arrendatorn till att satsa på åkerns markkvalitet trots att det skulle vara viktigt ...
  • Taasianjoen tila vesistötyön jälkeen : Tutkimukset 1999-2008 

   Laaksonen, Rami
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 10/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Taasianjokea kunnostettiin vuosina 1990–1997. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muuta merkitystä. ...
  • Tahkon liikenteen ja liikkumisen turvallisuussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi
   Raportteja : 79/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Tahkon alue on Pohjois-Savon merkittävin matkailukeskus ja yksi Suomen vilkkaimmista hiihtokeskuksista. Matkailukeskuksille liikenteen ja liikkumisen turvallisuus on tärkeää. Suunnitelman pohjaksi on käyty läpi ja analysoitu ...
  • Tahkon opastussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Lech, Pilvi
   Raportteja : 112/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2013)
   Tahkon opastussuunnitelma on laadittu osana laajempaa Tahkon matkailualueen liikennettä ja turvallisuutta koskevaa suunnitelmaa. Suunnitelmassa käsitellään Tahkon opastusta laaja-alaisesti. Suunnitelmassa käsitellään ...
  • Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 


   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2015)
  • Taistelutantereentie, Vöyri : Hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 125/2013 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2013)
   Taistelutantereentien (Slagfältsvägen) museotie sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa Vöyrin kunnan Oravaisissa. Tien nimi oli aikaisemmin Minnesstodsvägen, Minnesstodsintie. Tieosoite on17861/1/0-1/2789. Taistelutantereentie ...
  • Taivalkosken liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Raportteja : 34/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Taivalkosken kunta ovat laatineet yhdessä Taivalkosken kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laadittu suunnitelmaraportti sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman ...
  • Taksien kysyntä ja tarjonta Itä-Suomessa : Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti 

   Vähätörmä, Pekka
   Raportteja : 14/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 02 / 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää ELY-keskuksen nykyisen taksikiintiön määrittämisprosessin toimivuutta ja prosessin kehittämismahdollisuuksia. Selvitys on yksi Itä-Suomen henkilöliikennestrategian neljästä ...
  • Tallinmäki–Virojoki-tie, Hamina, Virolahti : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 60/2015 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2015)
   Tallinmäki ̶ Virojoki-museotie sijaitsee Haminan ja Virolahden kunnissa. Museotiejakson pituus on noin 35 kilometriä. Museotieksi poikkeuksellisesti tie 3513 (Tallinmäki ̶ Virojoki) on koko pituudeltaan museotie. Se on osa ...
  • Talousmetsien luonnonhoito : Lähteiden kunnostus 

   Lyytikäinen, Veli; Rummukainen, Helge; Luotonen, Hannu (Pohjois-Karjalan ympäristokeskus, Metsäkeskus Pohjois-Karjala, 2007)
   Julkaistu 2006 - 2007?
  • Talviaikainen happitilanne eräissä Pohjois-Savon järvissä vuosina 1997-2008 

   Hammar, Taina; Kanninen, Antti
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Savo 12/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2010)
   Pohjois-Savossa seurattiin talviaikaista happitilannetta vuosina 1997-2008. Seurannan kohteena oli neljä pienehköä järveä (Iso-Valkeinen, Kevätön, Kolmisoppi ja Vehmasjärvi), jotka ovat erityyppisiä syvyydeltään, ...
  • Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Yrjölä, Rauno; Vaskelainen, Elina; Uppstu, Peter (Hämeen ympäristökeskus, 08 / 2007)
   Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin osana Tammelan kunnan vetämää EU-rahoitteista hanketta, jossa keskityttiin Pyhäjärven, Kuivajärven ja Kaukjärven kunnostusmahdollisuuksiin ja virkistyskäytön ...
  • Tampereen läntiset väylähankkeet 


   Raportteja : 103/2014 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2014)
   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto sekä Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä Tampereen läntisiä väylähankkeita koskevan suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on löytää Tampereen ...
  • Tapilanlahti : Ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

   Härjämäki, Kimmo; Hagelberg, Eija (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2008)