Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Fagervikintie, Inkoo; Museotien kunnossapitosuunnitelma 

   Pentti, Mikko; Soosalu, Laura
   Raportteja : 35/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 10 / 2020)
   Fagervikin museotie sijaitsee Inkoon kunnan alueella tiellä 1050. Museotiejakso on pituudeltaan 1,1 kilometriä. Museotien länsipää sijoittuu Staravikenin poukaman lounaiskulmaan. Museotie päättyy itäpäässä Barösundintien ...
  • FEC-koulutuksen volyymin lisääminen uusien toteutusmallien avulla 

   Eräheimo, Tapio
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Selvityksen tavoitteena on löytää KEKO/FEC-koulutusmallille uusia toteutusmalleja, joilla KEKO/FEC-koulutuksen kokonaisvolyymia voidaan nostaa merkittävästi nykyisestä. Volyymin nostamisella tarkoitetaan koulutettavien ...
  • Forssan seudulla palvelutasomäärittelystä tehokkaaseen henkilöliikenteeseen 

   Vähätörmä, Pekka; Svenns, Terhi; Herranen, Anne
   Raportteja : 68/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.11.2016)
   Tässä työssä on asetettu Forssan seudun joukkoliikenteelle palvelutasotavoitteet vuosille 2017–2020. Palvelutasomäärittelyssä on sovellettu uutta Liikenneviraston julkaisun 31/2015 mukaista joukkoliikenteen palvelutason ...
  • Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Lehto, Aino; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Airaksinen, Simo; Rantala, Annika
   Julkaisut 2010-2011 : 21/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso – selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma 

   Reihe, Hanna; Svenns, Terhi; Roselius, Erica
   Raportteja : 49/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 13.08.2013)
   Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja ...
  • Från plåtpolis till livräddare : Behovsanalys för automatisk trafiksäkerhetskontroll 2011 – 2015 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Nyberg, Johanna; Svenns, Terhi
   Närings-, trafi k- och miljöcentralens i Egentliga Finland publikationer : 8sv/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   I det här arbetet utformades en utvecklings- och investeringsplan för automatisk trafiksäkerhetsövervakning för åren 2011-2015 för landsvägsnätet i Egentliga Finland och Satakunta. Planen innehåller analys av den nuvarande ...
  • FÅNGGRÖDOR – nytta för odlaren och miljön 

   Lemola, Riitta; Valkama, Elena; Suojala-Ahlfors, Terhi; Känkänen, Hannu; Turtola, Eila; Heikkinen, Janne; Koppelmäki, Kari
   Erillisjulkaisut : 8/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Den här publikationen går in på hur fånggrödorna minskar kväveurlakningen och hur de lämpar sig för odling i praktiken. I första delen behandlar vi fånggrödornas möjligheter att minska urlakningen av kväve på en vetenskaplig ...
  • Goda vattentjänster : Utvecklingsprogrammet för Sydvästra Finlands vattentjänster 2014–2020 

   Lammila, Jyrki; Nummelin, Minna (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2015)
  • Gröngödslingsguide 

   Kleemola, Jouko
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Denna guide behandlar möjligheterna att använda gröngödsling för att förbättra markkvaliteten. En gröngödslingsvall är ett bra alternativ för växelbruk av gräsvallar också på gårdar som inte annars odlar gräsvall. Frågor ...
  • Guide för lämpliga undersökningsmetoder av marina miljön havsplanering : Rapport framtagen inom SeaGIS-projekt 

   Perus, Jens
   Raportteja : 64/2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 08 / 2014)
   Merten aluesuunnittelu on keskeinen osa komission sinisen kasvun strategiaa ja EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa. Euroopan parla-mentti on hiljattain hyväksynyt merten aluesuunnittelua koskevan direktiivin, jonka tarkoituksena ...
  • Gårdens miljöhandbok 


   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   I denna Gårdens miljöhandbok har samlats information om olika teman som berör jordbruket samt förslag till praktiska åtgärder som man kan vidta på gårdarna. Handboken är riktad till jordbrukare, rådgivare i branschen och ...
  • Haapajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen sekä Reisjärven kunnat ovat laatineet yhdessä Nivala-Haapajärven seudun liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laaditut kuntakohtaiset ...
  • Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Kautiala, Christel; Räsänen, Mika; Yli-Halkola, Eija; Puolimatka, Hanna; Köngäs, Eila
   Raportteja : 118/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2015)
   Haapavedelle laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä Siikalatvan ja Pyhännän kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen kanssa. Suunnitelma sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävien ...
  • Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Kautiala, Christel; Räsänen, Mika; Yli-Halkola, Eija; Puolimatka, Hanna; Köngäs, Eila
   Raportteja : 116/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2015)
   Haapaveden, Siikalatvan ja Pyhännän kuntiin laadittiin liikenneturvallisuussuunnitelma yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelma sisältää turvallisuuden parantamisen lisäksi kestävien ...
  • Haarajoen silta, Joensuu : Museosillan hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 65/2017 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2017)
   Haarajoen museosilta, vesistösilta SK-1187, sijaitsee Joensuun kaupungin Tuupovaaran Koverossa. Silta sijoittuu maantien 495 (Huhtilampi-Lastujärvi) länsipuolelle kevyen liikenteen väylälle. Sillan rakennusvuosi on 1926. ...
  • Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 : Hollola 

   Meronen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 3/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hahmajoen valuma-alueelle (Hollolan kunta) tehdyssä suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa esitetään maatalouden vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaiset alueet, joille suojavyöhykkeitä tulisi perustaa. Suunnittelualueen ...
  • Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma : Hailuoto, Oulu 


   Raportteja : 90/2014 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut yleissuunnitelman Hailuodon liikenneyhteyden kehittämiseksi kiinteänä yhteytenä. Suunnittelualue sijaitsee Oulun Riutunkarin ja Hailuodon välisellä ...
  • Haitalliset leväesiintymät Pohjois-Karjalassa vuosina 1998-2012 

   Niinioja, Riitta; Rämö, Anita; Holopainen, Anna-Liisa
   Raportteja : 103/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Selvitykseen on koottu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen levätilanteen seurannan tuloksia ja yleisöltä tulleiden leväilmoitusten tietoja vuosilta 1998−2012. Valtakunnallisessa leväseurannassa havaintopaikkojen määrä on ...
  • Haitallisten aineiden käytön ja prosessiperäisten päästöjen aiheuttamien riskien vähentämismahdollisuuksista kemiallisessa metsäteollisuudessa 

   Ojanen, Pekka (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 05 / 2006)
   Tämä tutkimusraportti tehtiin jatkotutkimuksena kahdelle aiemmalle samaa aihepiiriä käsitelleelle julkaisulle. Raportin tavoitteena oli selvittää vesiympäristölle riskejä aiheuttavien päästöjen muodostumista ja keinoja ...
  • Haja-asutuksen ja maitotilojen jäteveden käsittelyjärjestelmien toimivuus Lappajärvi Life -projektissa 

   Kujala, Marketta; Aho, Jami; Rautio, Liisa Maria (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 12 / 2002)