Urho Kekkosen julkaistu tuotanto

 

http://www.doria.fi/ukk

UKK-aineisto käsittää Urho Kekkosen kirjoittaman (1914-1981) ja hänen elinaikanaan julkaistun tuotannon sekä Ari Uinon vuosina 1997-2000 toimittamat lähdejulkaisut. Se ei sisällä presidentin kuoleman jälkeen painettuja tekstejä eikä myöskään alkuperäisiä käsikirjoituksia, jotka on talletettu Urho Kekkosen arkistoon, Orimattilaan.

Aineisto sisältää Urho Kekkosen eri elämänvaiheissa ja eri tehtävissä (yhteiskunnallisena vaikuttajana, päätoimittajana, urheilujohtajana ja valtiomiehenä) kirjoittamia kirjoja, pidettyjä puheita, virallisia ja henkilökohtaisia kirjeitä sekä "nimellä ja nimimerkillä" julkaistuja kirjoituksia.

Aineisto on saatavana kokoteksteinä, jotka ovat käytettävissä sekä suoraan DORIA-dokumenttiarkistossa että ARTO-tietokannan viitteisiin linkitettyinä. Lisätietoa aineistosta ARTOn opastesivuilla.

Tekijänoikeudet

Tämän tietokannan sisältämien teosten tekijänoikeudet ovat Urho Kekkosen perikunnalla. Teoksella tarkoitetaan jokaista itsenäistä kirjallista esitystä, esim. yhtä kirjettä, puhetta, lehtikirjoitusta jne.

Kansalliskirjasto on julkistanut teokset Urho Kekkosen perikunnan suostumuksella ja seuraavin ehdoin:

  • Teokset ovat verkossa vapaasti yleisön luettavissa.
  • Tekijänoikeuslain 12 §:n mukaisesti kustakin teoksesta saa tehdä muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön. Kappaleiden valmistamista on esim. tulostaminen ja tiedostojen tallentaminen omalle tietokoneelle. Yksityinen käyttö tarkoittaa henkilökohtaista käyttöä, joka ei liity työhön tai ansiotoimintaan.
  • Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaisesti teoksista saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Kirjoittajan nimi on ehdottomasti mainittava lainauksen yhteydessä. Kokonaisen teoksen uudelleen julkaiseminen ilman oikeudenomistajien lupaa on kielletty.
  • Kaikkeen sellaiseen käyttöön, mihin yllä ei ole annettu lupaa, tarvitaan oikeudenhaltijoiden suostumus.

Hakuohje

Hakusanan katkaisumerkki on tähti (*). Samalle riville voi kirjoittaa useita lopusta lyhennettyjä hakusanoja peräkkäin. Urho Kekkonen kirjoitti paljon esim. Ylioppilaslehteen. Mitä hän kirjoitti kielikysymyksestä? Hakusana(t) ylioppilasleh* kielikysymy*. Lisää hakuohjeita hakulaatikon vierestä.

På svenska:

Samlingen innehåller skriftlig produktion av Urho Kekkonen, publicerad i hans livstid, samt skrifter i publikationer redigerade av Ari Uino 1997-2000.

In English:

The collection contains Urho Kekkonen's writings that were published during his lifetime, and also writings published in works edited by Ari Uino 1997-2000.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää