• Markkinat sosiologisesti 

      Jonker-Hoffrén, Paul (Tampere : Westermarck-seura, 2011)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus