• Kirjat 

      Saukkonen, Pasi (Helsinki : Valtiotieteellinen yhdistys, 2000)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus