Musiikin suunta

 

ISSN 0780-0703
Julkaisija: Suomen etnomusikologinen seura
Lehden kotisivu: http://www.helsinki.fi/music/ses/julkaisut/Mus.suunta.htm

Musiikin suunta on etnomusikologisia tutkimusaiheita ja menetelmiä populaarilla tavalla käsittelevä aikakauslehti. Etnomusikologia ymmärretään lehdessä väljästi kulttuurisensitiiviseksi asenteeksi musiikintutkimuksessa, ja siten artikkelit voivat edustaa monenlaisia tutkimusperinteitä ja tarkastella mitä tahansa musiikkia.

Musiikin suunta -lehdestä on Elektrassa saatavilla vuosikerrat 1995-1999 sekä tuoreimmat vuosikerrat vuodesta 2003 alkaen. Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin. Elektrassa julkaistut vuosikerrat ja numerot:

35 (2013): 1 | 2 | 3
34 (2012): 1 | 2 | 3-4
33 (2011): 1 | 2 | 3 | 4
32 (2010): 1 | 2 | 3 | 4
31 (2009): 1 | 2 | 3 | 4
30 (2008): 1 | 2 | 3-4
29 (2007): 1 | 2 | 3 | 4
28 (2006): 1 | 2 | 3 | 4
27 (2005): 1 | 2 | 3 | 4
26 (2004): 1 | 2 | 3 | 4
25 (2003): 1 | 2 | 3 | 4
21 (1999): 1 | 2 | 3 | 4
20 (1998): 1 | 2 | 3 | 4
19 (1997): 1 | 2 | 3 | 4
18 (1996): 1 | 2 | 3 | 4
17 (1995): 1 | 2 | 3 | 4

Uusimmat viitteet

Näytä lisää