Metsätieteen aikakauskirja [Folia Forestalia]

 

ISSN 1455-2515
Edeltäjä: Folia Forestalia. ISSN 0015-5543
Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura
Lehden kotisivu: https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Metsävarat-osastossa julkaistaan metsien inventointituloksia ja kehityslaskelmia. Sarja julkaisee myös muita metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia Tieteen tori- ja Puheenvuoro-palstoilla sekä ajankohtaista aineistoa.

Metsätieteen aikakauskirja on saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 1995 alkaen. Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin. Lehden artikkelit ovat myös vapaasti saatavilla julkaisijan omilla sivuilla vuosikerrasta 1998 lähtien.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää