• Uudenmaan lehtisammalet 

      Juslén, Aino (Helsinki : Societas pro fauna et flora Fennica, 1998)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus