• Kauniisti käävistä 

      Renvall, Pertti (Helsinki : Suomen biologian seura Vanamo, 1998)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus