• Sekvensoinnin huumaa 

      Laine, Anna-Liisa (Helsinki : Suomen biologian seura Vanamo, 2012)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus