• Tanssi ruumillisena tietona 

      Ylönen, Maarit (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus