• Yhteinen paikka 

      Vähämäki, Jussi (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2008)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus