• Kenttätyöetiikan harmaat alueet 

      Rautiainen, Pirjo (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2011)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus