• Sexi on in? 

      Melkas, Kukku (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2007)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus