• Luokka erona ja antagonismina 

      Lahikainen, Lauri; Mäkinen, Katariina (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2012)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus