• Deleuzeläisyyden näkökulma 

   Laari, Jukka (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2005)
   Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus
  • Jugend-filosofin kunnianpalautusta 

   Laari, Jukka (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2005)
   Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus