• Aina ongelmallinen nuoriso 

      Holappa, Anne (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus