• Televisio määrää kaapin paikan 

      Hautakangas, Mikko (Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2006)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus