Kulttuurintutkimus

 

ISSN 0781-5751
Julkaisija: Kulttuurin tutkimuksen verkosto
Lehden kotisivu: http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

Kulttuurintutkimus-lehti on saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 2004 alkaen. Lehti ilmestyy Elektrassa vuoden viiveellä. Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin. Elektrassa julkaistut vuosikerrat ja numerot:

33 (2016): 1 | 2 | 3-4
32 (2015): 1 | 2 | 3 | 4
31 (2014): 1 | 2 | 3 | 4
30 (2013): 1 | 3 | 4
29 (2012): 1 | 2 | 3 | 4
28 (2011): 1 | 2 | 3 | 4
27 (2010): 1 | 2 | 3 | 4
26 (2009): 1 | 2-3 | 4
25 (2008): 1 | 2 | 3 | 4
24 (2007): 1 | 2 | 3 | 4
23 (2006): 1 | 2 | 3 | 4
22 (2005): 1 | 2 | 3 | 4
21 (2004): 1 | 2 | 3 | 4

Uusimmat viitteet

Näytä lisää