Finnisch-ugrische Forschungen

 

ISSN 0355-1253
Julkaisija: Suomalais-ugrilainen seura
Julkaisun kotisivu: http://www.sgr.fi/fuf/

Finnisch-Ugrische Forschungen (FUF) on kansainvälinen fennougristiikan aikakauskirja. Kirjoitukset ovat yleensä saksan- tai englanninkielisiä. Alana on ns. perinteiseen fennougristiikkaan kuuluva tutkimus: vertaileva ja historiallinen suomalais-ugrilainen kielentutkimus, samoin muu pienempien suomalais-ugrilaisten kielten sekä suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien kansojen perinteisen kulttuurin (folklore, uskonto) tutkimus. FUF on ilmestynyt vuodesta 1901 lähtien vapain väliajoin..

Finnisch-ugrische Forschungen on saatavilla Elektrassa vuosikirjasta 1996 alkaen. Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää