Arkhimedes

 

ISSN 0004-1920
Julkaisijat: Suomen Fyysikkoseura, Suomen Matemaattinen yhdistys ja Fysikersamfundet i Finland.
Lehden kotisivu: http://www.arkhimedes.fi/

Arkhimedes on vuonna 1948 perustettu fysiikan ja matematiikan aikakauslehti. Lehden eräs keskeinen ajatus on julkaista alan artikkeleita kotimaisilla kielillä ja kiinnittää siksi myös huomiota sanaston kehittymiseen. Lehden tavoitteena on olla fysiikan ja matematiikan uutislehti seurojen jäsenille ja muille alan harrastajille sekä julkaista tieteellisiä artikkeleita yleistajuisessa muodossa, esimerkiksi koulujen matematiikan ja fysiikan opettajien tarpeisiin.

Arkhimedes-lehden artikkeleita on saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 1996 alkaen (vuosikerroissa 2002-2003 on puutteita). Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää