• Uusi mediasukupolvi? 

      Matikainen, Janne (Helsinki : Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2015)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus