• Den samiska kvinnorörelsen 

      Helander, Elina (Helsinki : Suomen naistutkimuksen seura, 1994)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus