• Kirjallisuutta 

      Letto-Vanamo, Pia (Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2005)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus