• Etninen matkailu ja aitous 

      Niskala, Maaria (Helsinki : Suomen maantieteellinen seura, 2011)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus