• Kolme näkökulmaa Da Vinci -koodiin 

      Dunderberg, Ismo; Salmesvuori, Päivi; Ketola, Mikko (Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2006)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus