• Preface 

      Garant, Mikel; Helin, Irmeli; Yli-Jokipii, Hilkka (Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA 2008, 2008)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus