• Subjektiivisen ajan kulusta 

      Haahti, Heikki (Helsinki : Suomen fyysikkoseura : Suomen matemaattinen yhdistys, 2011)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus