Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ålander, Per-Mauritz"

    • "En hedersuppgift för en arkitekt" 

      Ålander, Per-Mauritz; Packalén, Rurik; Korsström, Johan (Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1998)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus