• Kirjallisuutta 

      Aikio, Antti; Åhren, Mattias (Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 2013)
      Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus