• Sotataidon laitoksen ohje opinnäytetöistä 

   Sotataidon laitos; Karvonen, Mika (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2017)
   Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtäviä opinnäytetöitä ohjeistetaan asiakirjassa Ohje sotatieteellisten opinnäytetöiden ja harjoitustöiden laadinnasta. Maanpuolustuskorkeakoulun normiasiakirja Opintojen arviointi ja arvostelu ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi