• Johtaja-asemassa olevien naisten johtamisen haasteet 

   Valkovirta, Timo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04 / 2012)
   Maailmalla jatkuvasti kasvava naisjohtajien määrä ja naisten yhteiskunnallisen aseman muutos lisää tarvetta tehdä tutkimuksia näihin aihepiireihin liittyen. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mitkä tekijät vaikuttavat ...
  • Perusampumakoulutuksen tehostaminen lyhytaikaisella simulaattorikoulutuksella 

   Lemmettylä, Taneli (2016)
   Tutkimuksessa vertailtiin koulutettavien ampumataidon kehittymistä sekä minäpystyvyysuskomuksien, pätevyyden, kiinnostuksen ja haasteen kokemista peruskoulutuskauden ampumakoulutuksessa. Vertailtavaksi koulutusmuodoiksi ...
  • Sodan sumu ja kitka sodankäynnin yleisissä periaatteissa 

   Puumalainen, Simo (2015)
   Tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää, mitä sodan sumu ja kitka käsitteinä tarkoittavat. Lisäksi haluttiin selvittää, miten sodan sumua ja kitkaa voidaan vähentää yleisten taktisten periaatteiden avulla. ...
  • Tulevaisuuden haasteet esimiestyölle perusyksikössä 

   Rapala, Tuomas (2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin perusyksikön päällikön suorittamaa esimiestyötä ja sen haasteita varusmiehiä kouluttavassa, rauhanajan perusyksikössä. Tutkimus toteutettiin laadullisen tapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuksen ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi